Každý kto rozmýšľa nad podnikaním s doTERRA by si mal dôkladne zodpovedať svoje vlastné PREČO to má pre neho zmysel. Stanoviť si víziu vlastnej budúcnosti – v čom mu doTERRA môže pomôcť. Čo mu umožní dosiahnuť, získať ? Rozmýšľať o existencii svojich blokov a hľadať spôsoby ich odstránenia. A samozrejme jasne si definovať ciele, byť reálny v plánovaní času a vytvoriť si svoju vlastnú stratégiu podnikania.

Nevyhnutnosťou je poznať účinky a význam esenciálnych olejov pre kvalitu ľudského života na základe vlastných skúseností a neustáleho vzdelávania. Toto buduje komunitu a vytvára životný štýl. Predpokladom úspechu je úprimný záujem o ľudí a ich situáciu. Schopnosť počúvať ľudí a klásť otázky so záujmom. Cítiť radosť a naplnenie z možnosti zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. Cieľom je skutočná pomoc človeku, preto pri doTERRA platí: čím viac pomoci rozdáme, tým úspešnejšie je aj naše podnikanie.

doTERRA nie je založená na predaji, preto úspešní konzultanti sa nechovajú ako predajcovia. Je založená na zdieľaní vzdelania so zameraním sa na potrebu konkrétneho človeka a informácie pre neho zaujímavé – bezpečnosť, účinnosť, cenová dostupnosť, kvalita a 100% prírodná podstata esenciálnych olejov.

Perspektíva spoločnosti a prístup k zdrojom, či vzdelávacím nástrojom je v doTERRA výnimočný. Kto podniká s doTERRA, vo vetve TerraMia nie je nikdy sám. Skúsení konzultanti a lídri silných tímov sú pripravení venovať novým konzultantom čas k rozvoju potrebných zručností a pochopiť systém podnikania v sieťovom marketingu. Pozrite si nasledovné videomateriály pre jednoduchšiu predstavu o ďalších krokoch na vašej ceste k zmene životného štýlu, ktorá vedie k samostatnosti, zodpovednosti za svoje zdravie i k slobode časovej, vzťahovej, či finančnej.