Orientácia vo virtuálnej kancelárii

Virtuálna kancelária je osobný portál, ktorý po otvorení vlastného VO účtu získa každý nový člen doTERRA. Vstup do virtuálnej kancelárie prostredníctvom www.mydoterra.com je možný cez osobné ID číslo člena a jeho súkromné heslo. Kancelária obsahuje všetko potrebné pre člena, od objednávania cez e-shop, kontrolu objednávok, marketingové informácie, cez komunikačné možnosti a informácie o rozvoji podnikania konzultanta. Každý nový člen by sa mal o efektívnom využívaní virtuálnej kancelárie dozvedieť od svojho registrátora.

Cenník produktov dostupných na Slovensku vrátane DPH môžete nájsť TU.

Objednávanie cez e-shop

Samostatné nakupovanie cez e-shop doTERRA je podstatou získania 25% zľavy z maloobchodnej ceny produktov, preto by sa malo stať automatickou súčasťou schopností každého registrovaného člena. Prístup k efektívnemu nakupovaniu si môžete pozrieť TU. Nezabudnite, že prelacnenie objednávok je možné aj využívaním aktuálnych zliav, či darčekov, preto sa od začiatku učte nakupovať najvýhodnejšie:

1.      Nakupujte cez program VERNOSTNÝCH ODMIEN (LRP) – správne nastavenie mustry programu realizujte s Vašim registrátorom, resp. cez Zákaznícky servis

2.      Získajte každý mesiac iný PRODUKT MESIACA nastavením objednávky nad 125 PV do 15.-ho v mesiaci – zadajte ako deň spracovania Vašej LRP objednávky 14. deň v mesiaci

3.      Využívajte aktuálne MARKETINGOVÉ AKCIE – každý mesiac je iná akcia, dozviete sa o nej detailne z newslettera KABELKOVÉ POTREBNOSTI, vždy začiatkom mesiaca, ak ste členom vetvy TerraMia. Ak newsletter nedostávate, žiadajte Vášho registrátora o zabezpečenie resp. kontaktujte info@terramia.sk alebo si aktuálnu ponuku pozrite TU.

Využívanie Zákazníckeho servisu

doTERRA poskytuje svojim členom podporu formou Zákazníckeho servisu v slovenskom a českom jazyku na tel. čísle: 00421 2 3305 6269 v každý pracovný deň od 14:00 – 22:00. Kompetencie Zákazníckeho servisu sa vzťahujú na otázky ohľadne:

  • funkčnosti virtuálnej kancelárie,
  • zadania osobných objednávok (PV) alebo registrácií (enrollments) do systému,
  • objednávania a platieb,
  • nastavenia/zrušenia LRP,
  • reklamácií, vrátenia, či výmeny poškodeného tovaru, refundácie
  • dosledovania doručenia produktov, otázky technického charakteru,
  • vyplácania provízií z bonusov
  • podmienky a výnimky k promo akciám mesiaca

Je dôležité nezamieňať si úlohy Vašich registrátorov resp. sponzorov so Zákazníckym servisom. Úlohy registrátorov/sponzorov sú orientované skôr na podporu vzdelávania v produktovej i podnikateľskej oblasti. Nový člen má však vždy možnosť nájsť podporu, či už cez Zákaznícky servis, alebo cez svojich priamych sponzorov.

Tipy na aktuálne zľavy a darčeky

Každý člen obdrží 1. deň v mesiaci priamo z doTERRA stručný newsletter v slovenčine s aktuálnymi mesačnými darčekmi, či zľavami na svoj e-mail, uvedený vo virtuálnej kancelárii. Každý člen je povinný aktualizovať svoje údaje vo virtuálnej kancelárii. Každý člen TerraMia dostáva pravidelne aj newsletter Kabelkové potrebnosti, ktorý je orientovaný na informácie o produktoch a vzdelávaní a obsahuje aj časť venovanú  podnikaniu – Spolu meníme svet, orientovanú na obchodné príležitosti. Ak newsletter nedostáva do prijatej pošty, mal by si člen skontrolovať priečinky Reklama a SPAM.

Vo svojej virtuálnej kancelárii sa členovi cez bannery zobrazuje aktuálna ponuka mesiaca a navyše ju môže nájsť aj na www.terramia.sk. Pre najvýhodnejšie nakupovanie je mimoriadne dôležité, aby si člen uvedomil, aké výhody má k dispozícii a aktívne ich využil. Vo vetve TerraMia posilňujeme vedomosť o aktuálnych zľavách, či darčekoch aj prostredníctvom priamej komunikácie lídrov a sponzorov, či cez FB Terramia, takže sa nemôže stať, že člen nie je dostatočne informovaný o aktuálnych výhodách.

Špeciálnou ponukou od doTERRA v niektorých mesiacoch je BOGO. Pri kúpe jedného produktu získava člen iný produkt zdarma. Viac o podmienkach BOGO sa dozviete TU.

Možnosť získať Wellness konzultáciu

Po otvorení vlastného účtu a realizácii registračnej objednávky prostredníctvom vhodného registračného balíka, má každý člen TerraMia nárok na tzv. Wellness konzultáciu (WellCo). Túto mu ponúkne jeho registrátor zvyčajne v čase, keď novému členovi kuriér doručí jeho registračnú objednávku. Cieľom WellCo je individuálne predstaviť možnosti objednaného balíka pre riešenie konkrétnych zdravotných obmedzení nového člena. Zároveň vysvetliť dôležitosť Balíka celoživotnej vitality (LLV) ako aj efektivitu využívania programu Vernostných odmien (LRP).

Ako realizovať Wellness konzultáciu si môžete pozrieť TU.

Wellness konzultácia sa poskytuje iba raz počas doby členstva a výstupom z nej je presne inštruovaný člen, ktorý má nastavené prvé 3 LRP objednávky na 3 mesiace dopredu. Umožňuje mu to efektívne využiť program Vernostných odmien ako aj spoznávať oleje a ich účinky priamo na svoju konkrétnu situáciu.

Brožúru ŽITIE pre Wellness konzultáciu si môžete stiahnuť TU.

Výhody programu Vernostných odmien (LRP)

Nakupovanie cez program Vernostných odmien je bez diskusie najvýhodnejším nakupovaním v doTERRA. Člen nie je nijak nútený k pravidelnému nákupu, ak sa však takto dobrovoľne rozhodne nakupovať, získa množstvo dodatočných výhod a prelacní si svoju objednávku z 25% až na 55%. Zaujíma Vás ako ? Pozrite sa TU a všetko vám bude jasné.

Dôležitosť balík celoživotnej vitality (LLV) 

Spomedzi produktov doTERRA je jeden, ktorý umožňuje maximalizovať efekt užívania esenciálnych olejov. Týmto produktom je Balík celoživotnej vitality (Lifelong Vitality Pack alebo tiež LLV). Užívanie LLV má extrémny význam pre ľudský organizmus a TU sa môžete dozvedieť prečo…

Význam denných návykov

Účinnosť esenciálnych olejov sa najviac prejavuje pri ich konzistentnom dlhodobom užívaní. Ak sa stanú súčasťou Vášho života tak, že po nich siahnete nielen pri riešení akútnych problémov, ale aj pri prevencii, po určitom čase začnete pozorovať, že sa jednoducho cítite lepšie. Aby však k tomu mohlo dôjsť, je potrebné nastaviť si vlastné denné návyky používania a dodržiavať ich.

Prečo ?

Nuž lebo človek je od prírody tvor zábudlivý a náladový. Vytvorenie denných návykov je nevyhnutným predpokladom konzistentnej prevencie a získavania skúseností z olejmi. Viac sa o tom môžete dočítať TU.

Ak je používanie olejov a prírodných riešení náhodné a nekonzistentné, účinky sú ťažšie pozorovateľné. Aby tomu tak nebolo, pripravili sme pre Vás 3 verzie overených denných návykov, kombinovaných pre ženy, deti i mužov, avšak doporučujeme individuálny prístup každého člena na základe svojich/rodinných potrieb a preferencií.