Stanovenie stratégie

Pri registrovaní nových členov sa stávate ich registrátormi alebo enrollermi. Človek, pod ktorého nového člena umiestnite, sa stáva jeho sponzorom. Do štruktúry môžete registrovať členov buď ako veľkoobchodných zákazníkov alebo ako wellness konzultantov. Zákazníci sú vo virtuálnej kancelárii vyznačení zeleno a Konzultanti fialovo. Zákazník má rovnaké výhody ako Konzultant (25% zľava, účasť v LRP programe), avšak nemá možnosť podnikať a získavať bonusy. Odo dňa registrácie zákazníka alebo konzultanta máme 14 dní, aby sme zistili najlepšie podmienky pre jeho rast a spokojnosť a umiestnili ho v rámci vlastnej organizácie na správne miesto.

 

Existuje možnosť ako sa presun umiestnenia dá obnoviť, avšak len u veľkoobchodného zákazníka. V prípade, že sa po 3 mesiacoch od otvorenia vlastného účtu rozhodne, že sa chce stať Konzultantom, môže realizovať vo svojej kancelárii upgrade na Konzultanta. Ak do 3 mesiacov od tohto momentu zaregistruje vlastného nového člena, dostane jeho enroller znova 14 dní na jeho opätovné premiestnenie pod iného sponzora, na nové miesto.

Ako enroller by ste potenciálne mohli byť sponzorom všetkých novoregistrovaných členov. Avšak toto by nebolo dobrým strategickým rozhodnutím, ktoré Vám pomôže získať maximum z kompenzačného plánu doTERRA. Je lepšie, ak umiestnite každého člena pod niekoho, kto ho bude vzdelávať a podporovať. Hoci môžete chcieť byť osobou, ktorá bude veľkou podporou svojich registrovaných členov, zistíte, že je lepšie ak ich umiestnite nižšie v štruktúre, pod iného budovateľa či zdielateľa. Sila troch učí tento koncept tak, že vyžaduje hĺbku v štruktúre namiesto toho, aby ste mali všetkých svojich registrovaných ľudí priamo na Vašej prvej úrovni.

Ak sa rozhodnete umiestniť svojho osobne zaregistrovaného člena pod iného člena Vášho tímu, tento člen Vášho tímu sa stane jeho sponzorom. Sponzorstvo je dôležité pre Bonus Sila troch a Bonus Unilevel. Ak umiestnite Vášho osobne zaregistrovaného člena pod iného sponzora ako ste Vy sama, ponechajte si registráciu – enrollmentship. Registrácia je dôležitá pre získanie Bonusu Rýchly štart a Postupu na pozícii. Registráciu posuňte inej osobe iba, ak tento sponzor preukázal svoj záujem o budovanie a podporu svojmu tímu učením ostatných, starostlivosťou o nich, príp. aktivitou v otváraní účtov a potrebuje enrollment na získanie vyššej Pozície. doTERRA umožňuje jedno postúpenie (odovzdanie) enrollmentu a jeho prípadné spätné vrátenie.

Čo teda môžu konzultanti/zákazníci očakávať od enrollera, aby dokázali najvýhodnejšie nakupovať ? Čo musí enroller, resp. sponzor ovládať, aby nových členov naučil najvýhodnejšie nakupovať?

 • Pri otvorení VO účtu doporučiť najvhodnejšie riešenie/balík.
 • Ponúknuť a realizovať Wellness konzultáciu.
 • Naučiť objednávať cez e-shop. Vysvetliť základy orientácie vo virtuálnej kancelárii.
 • Doporučiť číslo na Zákaznícky servis a inštruovať v akých prípadoch ho použiť.
 • Vysvetliť rozdiel medzi starostlivosťou enrollera/sponzora a zákazníckeho servisu.
 • Upozorniť na aktuálne možnosti získania zliav, darčekov, promo akcií a pod.

Keď si je budovateľ istý, že naučil nového člena najvýhodnejšie nakupovať a že si tento má dôvod nakupovať (po Wellness konzultácii), mal by mať záujem o podporu pri získaní efektívneho vzdelania v používaní olejov a vedieť:

 • Sprostredkovať komunikačné nástroje – newsletter Kabelkové potrebnosti, www.terramia.sk, FB Terramia, www.doterraeveryday.eu
 • Ponúknuť účasť na produktových webinároch Voňavé pondelky
 • Pozvať ho na vhodné akcie:

– Voňavý život pre začiatočníkov – ak sa ich chce naučiť viesť
– Dotyky voni, OnTours a pod.
– Tímové stretnutia (vrátane online)

 • Doporučiť materiál (letáky, recepty, Voňavý pomocník a pod.)
 • Otvoriť členovi možnosti vzdelania a nechať si ho vybrať. Po určitom čase naučiť svoju 1 – 2 líniu prevziať starostlivosť o vzdelávanie týchto členov

Po nejakom čase sa zvyčajne vykryštalizuje záujem členov o možnosti získania príjmu z doTERRA za svoje zdieľanie. Vtedy ich začne zaujímať otázka:

Ako získať maximálny príjem ?

 • Zaujímať sa o ciele a očakávania svojich ľudí a pokiaľ je záujem o podnikanie a získanie príjmu, vysvetliť im cyklus práce v TerraMia
 • Sústrediť sa na jednotlivé časti systému práce a predstaviť detailne aké zručnosti sú potrebné na ich úspešnú realizáciu
 • Oboznámiť členov s podmienkami získania príjmu a s Kompenzačným plánom (KP)
 • Upriamiť pozornosť na tie časti KP, ktoré sú pre nových členov relevantné
 • Nasmerovať ich na akcie, ktoré sú venované podnikaniu
 • Niekoľkokrát s nimi prejsť jednotlivé Bonusy, aby boli pochopené
 • Podporovať schopnosť jednoducho kontaktovať a vzorkovať
 • Naučiť pozývať na stretnutia a viesť ich efektívne
 • Naučiť ako uzatvárať otváranie vlastných VO účtov

Ak rastie pod novým konzultantom organizácia, je to z dôvodu, že jeho líder v začiatkoch umiestňuje svoje enrollmenty pod neho, alebo on sám ich tam umiestňuje. V každom prípade umiestňovanie enrollmentov od lídra nie je trvalým a pravidelným spôsobom podpory uplina.

Podpora tkvie v schopnosti duplikácie a vzdelávania nových členov. Nie v tom, že urobia prácu za nových členov ! Každý z konzultantov, pod ktorým rastie organizácia sa logicky začína zaoberať otázkou:

Ako správne rozvíjať organizáciu ?

Čím skôr sú konzultanti samostatní a nespoliehajú sa na pomoc uplina, tým skôr sú úspešní, pretože si dokážu poradiť sami. Neznamená to však, že sa vytratí spolupráca, či nastane individualizmus alebo priamo vojnový stav. „Vo vojnách sa energia zbytočne len stráca. Riešenie nie je súťaživosť ale spolupráca“ … Majk Spirit.

Uvedomujme si, koľko je zbytočnej závisti, neprajnosti, nezdravej súťaživosti, či neochoty zdieľať…..v nás samých, v našich organizáciách, v našich tímoch…. Koľko ľudí nevie spolu komunikovať, nevie spolu vyjsť. Hľadajme mosty a nie prekážky, nehľadajme výhovorky o chýbajúcej podpore, hľadajme ako využiť tú, ktorú máme.

Stabilita organizácie – ako na to ?

Za stabilnú organizáciu v doTERRA sa dá považovať tá, ktorá má nad 50% LRP. Každá, ktorá má 40% a menej sa dá považovať za ohrozenú a starostlivosť o členov väčšinou nahrádza snaha zvýšiť počet registrácií. Tento jav sa nazýva „hnanie vetiev“ a z dlhodobého hľadiska je nebezpečný pre budovateľa a aj omnoho prácnejší. Správnou starostlivosťou o členov sa dá zabezpečiť trvalá stabilita a tá prichádza len so správnym a konzistentným vzdelávaním, nezávislosťou a samostatnosťou členov. Ako ju však dosiahnuť ?

 1. Dohodnúť sa na vyhovujúcej forme komunikácie a dodržiavať ju. Nezabúdať na „starých“ členov kvôli „novým“.
 2. Wellness konzultácia – nepodceňovať dôležitosť venovania tohto daru novým členom. Tu učíte najvýhodnejšie nakupovať, vysvetľujete dôležitosť LLV, LRP a pomôžete s naplánovaním objednávok.
 3. Poznať ciele svojich členov, a sledovať ich vývoj v čase. Pýtať sa na pocity každé 3 mesiace.
 4. Vzdelávať vhodnou formou, žiadať spätnú väzbu a vracať sa k PREČO svojich členov
 5. Získavať motivovaných ľudí viac, než sa orientovať na ich motiváciu

Komunikácia s vlastnou organizáciou

Pred umiestnením nových členov sa vždy snažte dozvedieť, či chcú pôsobiť v doTERRA ako užívatelia, zdieľatelia, či budovatelia. Avšak pri budovaní svojej organizácie by ste nemali zabudnúť na fakt, že pre Bonus Sila Troch si vytvárate aj štruktúru obchodných partnerov v 1 a 2 línii a s týmito konzultantmi by ste mali mať uzatvorené konkrétne gentlemanské dohody, aby ste sa mohli spoľahnúť, že Vaše úsilie bude efektívne.

Obchodní partneri 1. a 2. línie vo Vašej organizácii sú tí, ktorí majú záujem, aby pod nimi organizácie vznikali. Buď si ich priamo budujú a vy im v tom môžete pomôcť, alebo im budovať ich. Vtedy by ste mali mať ich prísľub, že budú investovať do podnikania svoju mesačnú objednávku vo výške aspoň 125 PV do 15.-ho v mesiaci, aby získali Produkt mesiaca. Ak Vám toto vedia prisľúbiť v ročnom horizonte, má pre Vás zmysel pod týchto konzultantov umiestňovať užívateľov a venovať pozornosť ich učeniu. Takto rastúcou štruktúrou si vytvoríte podmienky na získanie Bonusu Sila troch v druhej a tretej úrovni. Ak túto dohodu od začiatku neurobíte a začnete umiestňovať užívateľov pod „nesprávnych“ konzultantov, Vaša snaha o získanie maximálneho príjmu môže byť zmarená.

Nielen s obchodnými partnermi vo svojej organizácii potrebujete komunikovať. Rovnako aj s užívateľmi, či budovateľmi, ktorí sa objavia vo Vašej organizácii neskôr a sú mimo Vašej obchodnej štruktúry Bonusu Sila troch. Dôležité je nastaviť si takú komunikáciu s členmi, ktorá Vám obom vyhovuje čo sa týka formy (osobná, telefonická, SMS, FB, mailová), obsahu, času, periodicity a pod. Ak počet členov Vašej organizácie presiahne Vaše časové kapacity pre komunikáciu, je nevyhnuté posunúť starostlivosť a komunikáciu na sponzorov Vašich členov.

Čím skôr k tomu pristúpite, tým lepšie pre Vás, oslobodíte totiž tak svoj čas. Toto je aj jedným z hlavných dôvodov budovania organizácie – vytvoriť si časový priestor na svoj život – rodina, záľuby, vy sama…

Ako si nájsť čas na všetko ?

Podnikať totiž znamená investovať svoj čas, energiu a prostriedky k učeniu druhých, aby ste nemuseli byť vy vždy a všade v práci. Podnikateľ vytvára podmienky pre prácu iných. Paretovo pravidlo 80:20 platí aj tu pri schopnosti pracovať s časom. Len 20% toho čomu venujeme čas, nám prináša 80% úspechu. Čo tvorí tých 20% v doTERRA?

 1. Stav tela a mysle musí byť fit. Nájdi si čas na seba a starostlivosť o svoje telo, cvič, zdravo sa stravuj, kvalitne spi a uplatňuj svoje denné návyky s olejmi. Zároveň pracuj na správnom nastavení mysle. Znamená to vylúčiť pochybnosti, nekonzistentnosť, netrpezlivosť, prokrastináciu, nespoľahlivosť a pod.
 2. Svoje ciele rozmeň na drobné a zjednoduš svoje priority. Čiastkové ciele sú jednoduchšie splniteľné a čokoľvek robíš, pýtaj sa ako to prispieva k plneniu tvojich cieľov. Sústreď sa viac na nájdenie motivovaných ľudí, než na hľadanie motivácie u ľudí, ktorí motív nemajú. 3 týždenné ciele (kontaktovanie a vzorkovanie, účasť na Voňavej lekárničke, absolvovanie vzdelávania) + 1 mesačný cieľ (účasť na vhodnej akcii).
 3. Buď majsterka v rozvíjaní potrebných zručností. Využívaj príležitosti pri získavaní správnych ľudí a starostlivosti o svoju organizáciu v pomere 70:30. Hľadaj spôsoby ako využívať vytvorené nástroje pre získavanie a starostlivosť. Nevymýšľaj koleso…
 4. Dodržuj vlastný time management. Vytvor si ideálny týždeň a každý reálny si priprav dopredu, aby si vedela, čo všetko chceš a môžeš stihnúť.
 5. Buď dupikovateľná. Všetko čo vieš ty, má vedieť aj tvoja organizácia. Nauč ju to.

Sila duplikácie

Podstatou úspechu v MLM je schopnosť duplikácie. Prečo je to dôležité ? Pretože tím dokáže znásobiť Vaše kvality a schopnosti a podporiť Vaše úsilie omnoho efektívnejšie ako je to schopný akýkoľvek výnimočný jednotlivec. Kľúčom k duplikácii je vytvoriť veľkú skupinu ľudí, ktorá bude robiť niekoľko jednoduchých činností dlhú dobu. Takže nestačí sa len niečo naučiť a použiť to v dennej rutine, dôležitá je schopnosť učiť iných. A najlepšia cesta je príklad, pretože ľudia nasledujú to čo vidia omnoho viac, než to čo počujú.

Ak chcete byť duplikovateľní, tak:

 1. Vyjadrujte sa stručne a zreteľne
 2. Ubezpečte sa, že Vám porozumeli
 3. Opýtajte sa ako vnímajú vypočuté
 4. Pozorujte ich pri realizácii, pochváľte, nekritizujte a upravte detaily

Len jednoduché príbehy sú duplikovateľné, udržujte veci super jednoduché a nezabudnite, že najhoršie aktivity sú tie, ktoré sa nestanú… Viera a aktivity prinášajú úspech.

Všetko čo robíte musia členovia Vašej organizácie vidieť nasledovne:

 1. Toto vyzerá jednoducho
 2. Myslím, že to môže fungovať
 3. Myslím, že toto dokážem

Nemusíte mať odpovede na všetko, nemusíte sa báť povedať NEVIEM, ani Dr. Hill sa nepovažuje za guru v esenciálnych olejoch, tak prečo by ste sa mali vy ? Dôležité je byť aktívny!

Využívanie obchodných príležitostí

Prečo sú niektorí podnikatelia v doTERRA úspešní viac ako iní ? Často preto, lebo vidia obchodné príležitosti a dokážu ich využiť. Vedia využívať informácie, nesťažujú sa na informačný pretlak, ale vedia selektovať, čo je pre nich dôležité. Využívajte informačné kanály rozumne v svoj prospech, nájdite si čas na sledovanie noviniek prostredníctvom newslettera, webstránok, FB Spolu meníme svet, tlačených materiálov, či od svojich uplinov.

Myslite na ľudí vo svojich organizáciách. Kto sú, čo chcú, čo by im pomohlo, venujte im poradenstvo pri používaní olejov, plánujte účasť na akciách – toto je starostlivosť. Naučte ich ako získajú výhody. Ako najvýhodnejšie nakúpia, ako sa najlepšie vzdelajú, ako maximalizujú svoj príjem, ako rozvinú stabilnú organizáciu – to je starostlivosť. Pestujte a rozvíjajte svoje osobné vzťahy s nimi, učte ich podnikať správne, zlepšovať zručnosti v kontaktovaní, vzorkovaní, dosledovaní, pozývaní a realizácii Voňavých lekárničiek a pomoci v otváraní vlastných účtov – toto všetko je starostlivosť.

Správne nastavený systém TerraMia sa bude sám opakovať na viacerých úrovniach, čo podporí dynamiku. Potrebujete preto:

 1. Poznať systém a jeho časti a uplatňovať ich v praxi. To isté urobia Vaši členovia
 2. Pracovať s externými nástrojmi (Spoznaj silu esenciálnych olejov, Voňavý pomocník, Vyššia kvalita života, Prenosný Voňavý život pre začiatočníkov, Emočné koliesko, vzorky, recepty a pod.)
 3. Učiť záujemcov používať produkty a podnikať formou: POVEDZ – UKÁŽ – SKÚS – UROB
 4. Pomáhať riešiť problémy

Využívanie výnimiek

Pri umiestňovaní členov mnohí budovatelia robia viacero zbytočných chýb, ktorým sa dá vopred vyhnúť. Napríklad neumiestňovať nových členov pod užívateľov, resp. umiestňovať nových členov pod konzultantov, s ktorými chýba dohoda o obchodnom partnerstve a jeho podmienkach. Ďalej je chybou otvárať účty nových užívateľov ako Wellness konzultantov, pretože sa zbavujeme možnosti dodatočného presunu člena v budúcnosti.

Často si budovatelia umiestňujú na 1 línii „najjednoduchšie“ registrácie (mama, najlepšia kamarátka a pod.) bez zohľadnenia, že tam majú byť najmä obchodní partneri ktorí sú schopní nezávisle prevziať systém a sú dostatočne vnútorne motivovaní a spoľahliví, aby dodržali dohody. Toto môže v budúcnosti vytvoriť mnoho problémov, ktoré je obtiažne riešiť.

Pri otvorení účtu nového člena máte možnosť zvoliť, či sa registruje ako Wholesale customer (veľkoobchodný zákazník) alebo Wellness advocate (nezávislý konzultant). Doporučujeme vždy prvú možnosť. Konzultantom sa Zákazník stane kedykoľvek, jednoduchým upgradom.

Ak ste pri budovaní organizácie urobili chyby pri umiestňovaní, máte viacero možností ich odstrániť, vrátane niekoľkých výnimiek zo systému. Vždy to diskutujte so svojim uplinom !

 1. Postavenie novej vetvy. Ak sa Vaša vetva nerozvíja podľa Vašich predstáv a nenájdete podporu u jej lídra, najjednoduchšia cesta je venovať pozornosť rozvoju novej vetvy.
 2. Odovzdanie enrollmentu. Enrollment je potrebný len budovateľom, pretože ich kvalifikuje na vyššie pozície. Držaním enrollmentov má budovateľ možnosť efektívne manažovať svoju organizáciu a venovať svoje enrollmenty tým, ktorým pomôžu v postupe na pozícii. Odovzdanie enrollmentu môže realizovať každý držiteľ enrollmentu slobodne a kedykoľvek požiadavkou na europeplacements@doterra.com. Vrátenie enrollmentu podlieha schvaľovaniu komisie v doTERRA.
 3. Presun účtu v rovnakej línii (TRANSFER). Každý účet sa dá presunúť a nahradiť novým členom. Tento člen môže byť buď nová registrácia a do 14 dní po nej treba elektronicky zadať transfer pôvodného účtu, samozrejme so súhlasom majiteľa pôvodného účtu. Nový člen musí mať rovnakého enrollera a sponzora ako pôvodný majiteľ účtu. Taktiež je možné realizovať presun účtu Veľkoobchodného zákazníka po 3 mesiacoch od jeho registrácie a do 24 hodín po jeho prepnutí na Wellness konzultanta. Realizácia TRANSFERu má však zmysel len v určitých prípadoch a má určité dôsledky, preto doporučujeme tieto situácie vopred konzultovať so skúseným uplinom, aby ste si neurobili viac škody ako osohu.
 4. Presun účtu medzi líniami (SWAP). Je to výnimka, podliehajúca schváleniu 7 podpisov sponzorov a 3 podpisov enrollerov nad líniou presúvaných účtov. Nie je garantované jej schválenie v doTERRA, preto je to naozaj výnimka a treba k nej pristúpiť len v prípade, že organizáciu brzdí niekto, kto podnikať nechce a pritom je vo vašej obchodnej štruktúre, zatiaľ čo priamo pod ním je umiestnený člen, ktorý o podnikanie záujem má a dokáže prevziať zodpovednosť a starostlivosť o zverenú organizáciu. Všetky enrollmenty pri SWAPE sa taktiež vymenia, takže je potrebný súhlas obidvoch. Doporučujeme vopred komunikovať takúto variantu so skúseným uplinom vo Vašej vetve.
 5. Výnimka presunu člena (EXCEPTION). Ide o výnimku podliehajúcu schváleniu 7 podpisov sponzorov a 3 podpisov enrollerov nad líniou účtu, ktorého sa týka výnimka na presunutie. Pokial ide o konzultanta, ktorý má pod sebou ďalších členov, výnimka je povolená len ak OV tejto organizácie nepresahuje 900 OV. Taktiež dôvody na Výnimku nemôžu byť motivované obchodnými dôvodmi (Sila troch, postup na pozíciách a pod.), ale len pri rodinných či zdravotných dôvodoch. Zdôvodnenie výnimky je preto vhodné opäť konzultovať so skúseným uplinom.

Čo je povolené a čo nie

TU je link na Policy Manual EU doTERRA, doporučujeme z neho čerpať v prípade nejasností, alebo sa obrátiť na svojho uplina.