Pre maximalizáciu príjmu je dôležité mať pozitívny stav mysle a konkrétnu predstavu o tom ako využiť obchodné príležitosti.

Ako pracovať s blokmi ?

Najviac nedorozumení pramení z neznalosti. Ľudia sú náchylní dôverovať a pripúšťať si aj veci, o ktorých nič nevedia, resp. zachytili ich ako sa hovorí „z rýchlika“, či „JPP“. Nedajú si námahu overiť fakty, nevenujú čas premýšľaniu a vlastnému názoru, preto preberajú názory iných. Ak chcete doTERRA poňať aj ako podnikateľskú príležitosť, neobviňujte za pomalý postup kohokoľvek iného ako seba a radšej rozmýšľajte, čo a ako robiť inak– ako rozvíjať zručnosti. Najmä však pracujte so svojimi blokmi a snažte sa ich zbaviť.

8 najčastejších blokov, s ktorými sa stretávame v doTERRA, sú tieto:

  1. MLM versus Pyramídové hry

Laik si zamieňa tieto pojmy, hoci ich podstata je diametrálne odlišná. Podobajú sa v tom, že pre zapojeného človeka je výhodné do siete zapojiť ďalších ľudí. Zásadný rozdiel je však v tom, že kým pri pyramídových hrách je to nevyhnutné, pretože zisk prúdi len z vkladov nových členov, pri MLM dostávate bonusy za predaj produktov, či už prostredníctvom Vás, alebo Vami registrovaných členov. To znamená, že je výhodné mať pod sebou umiestnených ľudí, kvôli vyššiemu príjmu.

Ďalším spoločným znakom oboch systémov, ktorý je pre laikov zavádzajúci, je štruktúra – tvar pyramídy. Ak si nakreslíte organizačnú štruktúru štátu, cirkvi alebo akejkoľvek firmy, štruktúra pyramídy je všade rovnaká. Iba v MLM je však možné aby najvyšší príjem dosiahol aj niekto, kto na vrchole firemnej pyramídy nie je. V klasickej firme je to nemožné, riaditeľ zarába vždy najviac. V MLM naopak, tí čo sú nad Vami majú omnoho vyššiu motiváciu Vám pomáhať k úspechu, lebo to je jediná cesta, aby boli úspešní aj oni. Zbaviť sa bloku zo slova MLM je možné jednoducho pochopením podstaty a výhod tohto podnikania.

     2. Zarábanie na druhých

Tohto zbytočného mýtu je jednoduché sa veľmi rýchlo zbaviť. Bonusy totiž neplynú z vkladov ľudí pod Vami, ale zo sumy nákupov produktov, ktoré urobia. Cena produktu pritom pozostáva z výrobnej ceny, bonusov pre konzultantov a zisku firmy. Nezískavate teda peniaze „z ľudí“, ale získavate ju rovnako ako sprostredkovateľ a predajca v tradičnom obchodnom modeli. Nikto z Vami registrovaných ľudí neutrpí stratu, alebo nemá nevýhodnejšiu cenu produktu kvôli Vašej provízii, práve naopak. Má najvýhodnejší možný nákup práve preto, že ste mu poradili zodpovedajúco jeho potrebám, keďže maloobchodná cena produktu je pevne stanovená.

    3. Nedostatočné presvedčenie o produkte

Kto nemá vlastné skúsenosti, nikdy presvedčenie nezíska. Kto nenašiel prírodné riešenia, ktoré by mu pomohli, ťažko môže pomáhať iným. Využime preto systém vzdelávania a konzultujme svoje vlastné skúsenosti vo svojej skupine.

     4. Vysoká cena produktov – kvôli províziám konzultantov

Čo tvorí cenu bežného produktu ? Najmä investície do výskumu a prieskumu trhu, výrobné náklady, balenie, prepravné a marketingové náklady, veľkoobchodné skladovanie, poštovné resp. doručovacie náklady resp. MO náklady, zisk pre producenta a pod. Provízie pre obchodnú sieť sú vždy bežná súčasť akejkoľvek ceny. Produkty v maloobchode pracujú s maržou od 100% – 2000%, pričom provízie pre predajnú sieť v doTERRA tvoria len 35 – 40% ceny. Kto sa nezaujíma o vstupné náklady, nedokáže však posúdiť opodstatnenosť maloobchodnej ceny.

Produkty doTERRA majú najvyššiu kvalitu na trhu, sú predajné po celom svete bez ohľadu na stupeň životnej úrovne a majú svoju pevnú hodnotu. Cena produktov je priamo úmerná ich kvalite. Používanie produktov, vzhľadom na potrebné množstvá z nich robí lacnejšie a najmä efektívnejšie riešenia dlhodobej kvality života a ich cenová dostupnosť nielen v rozvinutých krajinách je preto nespochybniteľná.

      5. Strach z tlaku na iných

Zažili ste ho v TerraMia ? Tak prečo mať blok z niečoho takého ? Systém práce v TerraMia – informovanie o možnostiach vylučuje tlak, pretože neobsahuje realizáciu rozhodnutí. Ak správne kontaktujeme, vzorkujeme, pozývame a realizujeme lekárničky, dávame ľuďom možnosť si vybrať a následne ponúkame konzultácie a vzdelanie – kde tam je tlak ? Predstava o tlaku vychádza najmä z našich strachov. Tak ich nemajme! Hovorme o našich skúsenostiach bez očakávaní reakcií druhej strany, len z dôvodu, že mu chceme pomôcť. Cieľ našej aktivity nie je registrácia ale ponuka pomoci.

     6. Strach z odmietnutia

Nikto nechce obťažovať, ani otravovať. Myslíte si, že pomoc je otravovanie ? Čo ak ten človek práve niečo podobné hľadá, či túžobne očakáva ? Nikomu predsa nejdete nič vnucovať. Prezentujte svoj životný štýl, to ako esenciálne oleje používate vy, vyvolá záujem skôr, než o nich začnete hovoriť. Ak ľudia nereagujú s takým nadšením ako očakávate, pamätajte, že sú to len vaše očakávania. Že sklamaní ste vy a nie oni.

Niektorí paranoidne skúmajú ako budú ľudia na doTERRA reagovať, a často si nesprávne domýšľajú, že okolie ich hodnotí negatívne. Ak vieme o čom rozprávame, nadšenie je nákazlivé. Nevnímajte reakcie osobne, neodmietajú Vás, majú však právo odmietnuť riešenie, ktoré im ponúkate. Vnímajte svoju aktivitu ako sadenie semiačok, nedeľte ju na úspešné a neúspešné stretnutia. Aj tie, čo považujete za neúspešné, môžu v budúcnosti dopadnúť úplne inak.

     7. Predavač – to nie som ja!

Každý niečo predáva, produkty, služby, schopnosti – predaj je hybnou silou pokroku. V doTERRA však práve zameranie na predaj nie je správne. Mnohí nechcú byť predavači a pritom sa práve tak chovajú. Neponúkajú vzdelanie, ponúkajú produkt. A to nie je dlhodobo pre nových členov najvýhodnejšie, keďže práve vzdelanie je dôvodom k nákupu. Investícia do vzdelania je v doTERRA efektívnejšia ako investícia do predajných techník.

Ak nechceme byť predavači, nesústreďujme sa na predaj. Ponúknime víziu vyššej kvality života, víziu riešenia zdravotných obmedzení a podporme to vlastnými skúsenosťami a vedomosťami o prírodných riešeniach.

   8. Neochota venovať čas

Mnohí vravia: ja chcem – ale neurobia nič pre to, aby svoje túžby realizovali. Nikto vám nikdy pri podnikaní nedá peniaze zadarmo, všetko je závislé na správne smerovanom úsilí a využívaní príležitostí. Lídri vytvárajú tieto príležitosti, otvárajú dvere, podporujú vzdelanie – konzultanti si vyberajú a tí úspešní našli cestu ako aplikovať vzdelanie do praxe. Nestačí sa len učiť, treba vedomosti dokázať použiť.

Dokážte sami sebe, že ste ochotní venovať čas príprave a prečítajte si ako sa buduje organizácia v doTERRA TU.

Z čoho plynie príjem ? (Kompenzačný plán)

Kompenzačný plán je celok, ktorý sa skladá zo samostatne pôsobiacich 5 bonusov a ich vhodným prepojením je možné zabezpečiť príjem zodpovedajúci energii, ktorú konzultant pre prácu s produktami doTERRA vynakladá. Jednotlivé bonusy pôsobia nezávisle od seba a získanie jedného typu bonusu nepodmieňuje a ani nevylučuje získanie ďalšieho, preto úspešní konzultanti, ktorí zarábajú v doTERRA najviac, dokážu zabezpečiť optimalizáciu bonusov a tým aj svojho príjmu. Pre získanie bonusu z Kompenzačného plánu je potrebné v danom mesiaci mať realizovanú vlastnú LRP objednávku nad 100 PV.

Schému Kompenzačného plánu si môžete pozrieť TU.

Super doTERRA video o kompenzačnom pláne nájdete TU.

1. Konzultant môže získať 25% z ceny produktu, ktorý si niekto kúpi cez jeho e-shop (každý konzultant môže mať vytvorenú vo virtuálnej kancelárii vlastný eshop) za Maloobchodnú cenu. Tento bonus nazývame BONUS Z MALOOBCHODNÉHO PREDAJA a konzultanti ho využívajú najmä v začiatkoch svojho podnikania, kedy potrebujú sprostredkovať svojmu okoliu konkrétne skúsenosti s esenciálnymi olejmi, pričom nie každý z ich okolia ešte dostatočne chápe výhody otvorenia vlastného VO účtu.

Skúsenosť s olejmi sa dá sprostredkovať samozrejme aj rozdaním vzoriek, čo je veľmi účinná investícia do podnikania. Ľudia, ktorí si kúpia oleje za Maloobchodnú cenu majú záujem ich vyskúšať a ak ich budú chcieť neskôr používať a nakupovať viac, budú iste zvažovať nákup za Veľkoobchodnú cenu, v čom im budovatelia vedia pomôcť prostredníctvom otvorenia vlastného VO účtu. Nedoporučujeme nikdy a pre nikoho predaj so zľavou z Maloobchodnej ceny, pokiaľ máte záujem budovať svoj príjem z doTERRA, možnosťou ako získať 25% zľavu, je pre každého mať vlastný VO účet.

2. Ďalším príjmom je BONUS RÝCHLY ŠTART, ktorý umožňuje konzultantom získať províziu z objednávok od ľudí, s ktorými sa predtým podelili o svoje skúsenosti s olejmi a neskôr im pomohli otvoriť vlastný VO účet v rámci svojej organizačnej štruktúry. Tým im umožnili získať oleje za Veľkoobchodnú cenu + využiť darčeky a počas doby 60 dní získavajú Bonus Rýchly Štart vo výške 20% z každej objednávky, ktorú nimi zaregistrovaní konzultanti realizujú. Bonus Rýchly Štart sa vypláca týždenne tým konzultantom, ktorí majú realizovanú objednávku vo výške minimálne 100 PV v rámci Programu Vernostných odmien (LRP) a mustru svojej LRP majú nastavenú neustále nad 100 PV.

Rýchly Štart je vyplácaný len registrátorom – enrollerom a už podľa názvu je jeho podstatou finančne ohodnotiť úsilie konzultantov zdieľať svoje nadšenie z olejov a umožniť ďalším získať ich čo najvýhodnejšie. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj pojem Sponzor, s ktorým sa v doTERRA iste stretnete. Sponzor je človek, ktorý je v organizácii priamo nad Vami, bez ohľadu na to, či práve on Vám pomohol s otvorením vlastného účtu. Oddeľovať pojmy enroller a sponzor je dôležité.

Bonus Rychly Štart sa týka len enrollerov a umožní získať príjem až 3 úrovniam enrollerov (20%, 10%, 5%), takže vlastné registrácie – enrollmenty sú veľmi významou súčasťou možnosti podnikať s doTERRA.

3. Možno sa mnohí pýtate, čo sa teda stane po uplynutí doby 60 dní ? Každý nový člen je zaradený do organizácie enrollera podľa toho ako chce v doTERRA pôsobiť, aby mu mohla byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť. Ak nový člen má záujem budovať svoje podnikanie, bude v organizácii enrollera čo najvyššie. Ak má záujem zdieľať, bude na 2-3 línii a ak sa považuje za užívateľa, mal by byť zaradený na 3 – 4 líniu. Vždy teda bude mať nad sebou svojho sponzora a bude súčasťou obchodnej štruktúry svojho enrollera. Po 60 dňoch od registrácie totiž nahradí Bonus Rýchly Štart iný bonus, ktorý môžu získať všetci sponzori, ktorí majú pod sebou umiestnených ďalších konzultantov v štruktúre, ktorú nazývame BONUS Z UNILEVELU.

Tento sa týka výlučne sponzorov na základe toho na akej línii sa nový člen nachádza a podľa toho akú Pozíciu (Rank) jeho sponzor aktuálne dosahuje. V kompenzačnom plane doTERRA je možné získať províziu do 7 línie (úrovne). BONUS Z UNILEVELU bude vyplatený len sponzorovi, ktorý má realizovanú svoju mesačnú objednávku nad 100 PV v rámci Programu Vernostných odmien LRP.

Určite sa pýtate, z koľkých úrovní je teda konkrétny Sponzor vyplácaný. Toto závisí od aktuálnej Pozície, ktorá je vopred presne špecifikovaná. V doTERRA rozlišujeme 12 Pozícií, od Konzultanta až po Prezidentského Diamanta. Po otvorení vlastného VO účtu sa každý nový wellness konzultant stáva Konzultantom a aj keď sa v rámci mesiaca kvalifikoval na vyššiu Pozíciu, každý ďalší kalendárny mesiac začína opäť z pozície Konzultanta a svoju získanú Pozíciu musí obhájiť. Netreba sa však báť, každá uskutočnená práca v doTERRA sa v budúcnosti nestratí.

Čiže na kvalifikáciu na vyššiu Pozíciu (čo je potrebné na to, aby človek získaval bonus zo stále viac úrovní pod sebou) a aby mohla doTERRA vôbec bonus vyplatiť, je potrebné od pozície:

  • Konzultant až po pozíciu Elite splniť len 2 kvalifikačné podmienky. Prvou je mať vlastnú mesačnú objednávku nad 100 PV v rámci LRP a druhou je získať objem bodov v organizácii (OV) nad určitú hodnotu. Na dosiahnutie pozície Director je potrebné mať OV vyššie ako 1000 bodov, čo umožní vyplatiť Directorovi Bonus z Unilevelu zo všetkých objednávok realizovaných na jeho 1, 2, 3 línii. Takisto napr. na dosiahnutie pozície Elite je potrebné presiahnuť mesačný objem bodov 3000 OV a pokiaľ má Elite vlastnú objednávku nad 100 PV, bude mu vyplatený Bonus z Unilevelu z objednávok členov až do jeho 5 línie.

Po Elite nasleduje pozícia Premier, kedy pre kvalifikáciu pribudol tretí prvok a síce fakt, že objem OV musí prekročiť 5000 bodov, avšak musí sa to stať cez 2 samostatné vetvy na pozícii Executive (t.j. nad 2000 OV) resp. vyššie. Premier teda musí mať 2 samostatné Executive vetvy, ktoré sú jeho vlastnými registráciami. Okrem bonusov z Maloobchodného predaja, Rýchly štart a Unilevel, má Premier nárok aj na manažérsku odmenu vo forme Empowerment bonus. Tento môže získať každý mesiac, kedy obháji pozíciu Premier alebo získa vyššiu – Silver/Gold a v danom mesiaci má aspoň 1 vlastnú registráciu.

Pre dosiahnutie pozície Silver už nepotrebujete konkrétnu výšku OV, avšak potrebujete mať 3 samostatné vetvy Elite, ktoré sú Vašimi vlastnými registráciami. Týkajú sa Vás všetky 4 bonusy ako Premiera a navyše získate Bonusové podiely, o ktorých bude reč nižšie. Tieto Vám určite rád vysvetlí Váš registrátor.

Na dosiahnutie pozície Gold potrebujete troch vlastných Premierov, na Platinum troch vlastných Silverov a na Diamanta štyroch vlastných Silverov. Od pozície Silver ste odmenení Bonusom z Unilevelu až do siedmej úrovne z objednávok všetkých ľudí, ktorých máte zaradených vo svojej organizácii.

Ak už ste na manažérskych pozíciách, znamená to, že máte v štruktúre pod sebou umiestnených desiatky “Vašich” ľudí a tí majú vlastné organizácie, pretože v doTERRA má každý z konzultantov vlastnú organizáciu, ktorá zahŕňa ľudí umiestnených pod ním bez ohľadu na to, či sú to jeho vlastné registrácie, alebo nie.

Ak máte pod sebou napr. 7 úrovní a v rámci týchto úrovní niekto z Vašej štruktúry nesplní podmienku vlastnej LRP objednávky nad 100 PV, znamená to len, že vyplatenie bonusov, ktoré jeho organizácia vyprodukuje, nemôže byť vyplatená jemu, ale bonusy budú vyplatené jeho sponzorovi. Tento jav sa volá kompresia. Nedochádza k nej často, ale je dobré to spomenúť, aby ste vedeli, že žiadne vytvorené bonusy sa nestratia resp. nepripadnú doTERRA, ale budú spravodlivo rozdelené v zmysle podmienok doTERRA.

4. Prečo by sa mal človek snažiť o posun na manažérske pozície? Pretože presne ako pri korporáciách, manažérov sa týkajú aj manažérske odmeny. A tie sú štvrtým typom bonusov, ktorým doTERRA oceňuje snahu a úsilie svojich konzultantov. Nazývame ich BONUSOVE PODIELY a sú mimoriadne zaujímavou súčasťou kompenzačného plánu. Sú relevantné pre manažérske pozície a tvoria pasívny príjem konzultanta, keďže sú vypočítavané z tržieb doTERRA na celom svete.

Ak chcete byť odmeňovaní z doTERRA pasívnym príjmom, je vo Vašom záujme dosiahnuť manažérske pozície. Váš príjem sa môže X-násobne zvýšiť práve vyplatením Bonusových podielov, ktoré sú vyplácané v mesačnej periodicite rovnako ako Bonus z Unilevelu. Preto nemajte nízke ciele v doTERRA, a ak chcete byt odmeňovaní pasívnym príjmom, má pre Vás význam byť Silver, Gold, či Platinum, prípadne ešte vyššia Pozícia.

5. Posledným, avšak finančne najzaujímavejším bonusom až do pozície Gold je tzv. BONUS SILA TROCH. Jeho podstatou je odmeňovanie za správne umiestňovanie nových členov a schému si môžete pozrieť TU. Týka sa sponzorov a nie enrollerov a poskytuje možnosť získať buď 50 USD, 250 USD alebo 1500 USD. Umiestňovanie v súlade s podstatou Bonusu Sila Troch Vám zároveň umožní vytvoriť takú vlastnú organizáciu, ktorú potrebujete na získanie vyššej pozície v doTERRA a odsmeruje Vás od zaraďovania všetkých svojich konzultantov na Vašu 1 líniu.

Bonus Sila Troch v prvej úrovni a 50 USD získa každý mesiac ten konzultant, ktorý má na svojej 1 úrovni aspoň troch konzultantov s mesačnou objednávkou nad 100 PV v rámci LRP a celkové OV jeho prvej úrovne vrátane jeho PV, presiahne 600 bodov. Čiže v praxi, ak je Vaša objednávka 150 PV a LRP objednávky Vašich troch ľudí na prvej úrovni taktiež 150 PV, potom je OV Vašej organizácie 600 bodov a vy získate Bonus Sila Troch v prvej úrovni, čiže 50 USD.

Ak rovnakú štruktúru za rovnakých podmienok dokážete vybudovať pod svojimi tromi ľuďmi na prvej úrovni a každý z nich má pod sebou troch ďalších ľudí a ich spoločné OV presahuje 600 bodov, kvalifikuje Vás to na dosiahnutie Bonusu Sila Troch v druhej úrovni a teda získate bonus 250 USD, zatiaľ čo Vaši traja ľudia takto získajú Bonus Sila Troch v prvej úrovni a teda 50 USD. V optimálnom prípade, ak každý realizuje LRP objednávku za 150 PV Vám pre túto situáciu postačuje 12 ľudí. Získaný bonus teda prevyšuje aj sumu za realizáciu Vašej vlastnej mesačnej LRP objednávky, a teda už s doTERRA zarábate.

Rovnaký princíp platí, ak sa Vám podarí posunúť túto štruktúru na Vašu tretiu úroveň, čo Vás kvalifikuje na získanie Bonusu Sila Troch v tretej úrovni a v tom prípade vy získate od doTERRA 1500 USD, kvalifikovaní ľudia na Vašej prvej línii získajú 250 USD a kvalifikovaní ľudia na Vašej druhej línii získajú 50 USD. Pre dosiahnutie tohto stavu v optimálnom prípade stačí 40 ľudí. V praxi je však potrebné myslieť na to, že nie každý má nastavenú LRP objednávku a nie každý realizuje mesačne objednávku nad 150 PV.

Preto často treba v stratégii umiestňovania myslieť aj na doplnenie ľudí na Vašej 1, 2, 3 úrovni, aby v prípade, že na každej úrovni máte potrebný počet ľudí s vyše 100 PV nastavenou objednávkou v rámci LRP, bol aj objem celej línie s realizovanými objednávkami presahujúci 600 OV v prvej, 1800 OV v druhej a 4050 OV v tretej úrovní rozložený tak, aby ste sa vy a ľudia pod Vami – obchodní partneri vo Vašej podnikateľskej schéme, pre tento Bonus mohli kvalifikovať. Ale o tom viac až pri stratégii umiestňovania a budovania organizácie.

Vysvetlili sme si teda všetkých 5 typov bonusov, ktorými doTERRA odmeňuje svojich konzultantov a ktoré pri správnom využití nielenže zabezpečia, aby ste mohli realizovať objednávky vlastných olejov bez nutnosti vlastných investícií, ale po určitom čase umožnia získať konzultantom dodatočný príjem, resp. dokážu veľmi slušne aj súčasný príjem nahradiť. Príjem, ktorý konzultant mesačne obdrží je možné veľmi jednoducho identifikovať vo virtuálnej kancelárii a jeho výška sa dá vhodným zameraním konzultanta optimalizovať.

Na čo sa zamerať v Kompenzačnom pláne

Zo začiatku pôsobenia v doTERRA sa treba sústrediť na Bonus Rýchleho Štartu a Bonus Sila Troch. Bonus z Maloobchodného predaja nie je závislý na budovaní štruktúry/siete/organizácie. Bonus z Unilevelu bude zaujímavý priamo úmerne rastu organizácie a Bonusové Podiely by ste mali riešiť až po dosiahnutí pozície Premier. Dosiahnutie vyššej pozície totiž ešte neznamená dosiahnuť aj vyšší príjem. Vyššia pozícia znamená len lepší predpoklad na zvýšenie príjmu, kľúčové pre výšku príjmu sú však vhodná stratégia a správne umiestňovanie pri budovaní organizácie.

Dôležitosť účasti na akciách

Najjednoduchšia práca je tá, ktorú za Vás urobí niekto iný. Akcie organizované doTERRA alebo lídrami TerraMia sú skvelou možnosťou, kam pozvať ľudí z Vášho okolia a informácie im nemusíte sprostredkovať vy. Vždy je dôležité vopred pozvať charakter a cieľ akcie a pozvať na ňu správnych ľudí. Výkladnou skriňou doTERRA sú konferencie (Convention) organizované raz ročne v USA i v Európe. Účasť na Convention je mimoriadne doporučovanou skúsenosťou nielen pre budovateľov na vyšších pozíciách. Atmosféra Convention je esenciou ducha doTERRA a umožní Vám pohľad na túto výnimočnú spoločnosť tak, ako nič iné.

Po každej Convention organizuje doTERRA v jednotlivých európskych krajinách tzv. OnTours, na jar,  v lete i na jeseň. Sú určené členom, ktorí majú záujem o špeciálny Tour ponuku, obsahujúcu štandardne nedostupné produkty za skvelé ceny.

TerraMia organizuje vlastné akcie, zamerané na podporu budovania organizácie (Esenciálny úspech, Dotyky vôní) a mnoho ďalších lídrov organizuje vlastné produktové, či podnikateľské školenia rovnako v offline, tak v poslednom čase aj online. Každý, kto so zámerom buduje svoju organizáciu by mal mať prehľad o pripravovaných akciách niekoľko mesiacov vopred a včas mal premyslené, ktorých svojich ľudí a kam pozvať.

Súťaže a darčeky

doTERRA pripraví na každý mesiac originálnu marketingovú akciu, či dlhodobú súťaž. Kto si chce maximalizovať svoj príjem, či prelacniť si svoje objednávky, mal by poznať aktuálne súťaže a možnosť získať darčeky. Výhodným spôsobom nakupovania a poznaním podmienok súťaží, si má každý možnosť zvoliť, či a ako sa chce zapojiť. Súťaže sú zverejňované pravidelne prostredníctvom newsletterov a kedykoľvek sa o nich môžete dozvedieť viac od svojho uplina (sponzor alebo enroller). Ak ste včas informovaní, ľahšie sa Vám získavajú výhody.

Dôležitosť osobnostného rozvoja

Nikto učený z neba nespadol. Preto netreba zabúdať na seba rozvoj a využívať možnosti osobnostného rozvoja v akejkoľvek prístupnej forme. Zdokonaľovať svoje zručnosti, zdokonaľovať seba ako mysliacu a cítiacu osobnosť. Spolupráca s uplinmi v tejto oblasti je veľmi zásadná a skúsení lídri Vás vedia nasmerovať na správne zdroje informácií. Pracujte na sebe a táto snaha sa Vám niekoľkonásobne vráti. Venujte v rámci svojho dňa vždy nejaký čas seba rozvoju a nebudete to nikdy ľutovať.