Podnikať v doTERRA znamená zdieľať svoje skúsenosti a investovať svoj čas a energiu ich prezentovaním. Ak sa sama vzdelávam a v praxi oleje používam, získavam skúsenosti, ktorými inšpirujem iných. Ak moje zdieľanie skutočne inšpiruje ďalších natoľko, že rozmýšľajú o otvorení vlastného účtu, môžem rozmýšľať o podnikaní a byť za túto aktivitu odmenený vo forme bonusov od doTERRA.

Definovanie vlastného PREČO 

Každý má vlastnú víziu budúcnosti a mal by si jasne určiť, v čom doTERRA môže pomocť. Ak si dokážeme dôkladne zodpovedať svoje vlastné PREČO má zmysel pracovať s doTERRA, jasne si definovať ciele a byť reálni v plánovaní času, môžeme pocítiť naplnenie z toho, čo robíme.

Nastavenie vlastných cieľov

Keď vieme PREČO niečomu venujeme čas, mali by sme byť schopní stanoviť si aj ciele. Čo chceme dosiahnuť ? Ako si vieme pomôcť ? Kam sa chceme dostať ? Kedy ? Ako ? Čo očakávame za vloženú energiu ? Akými ľuďmi chceme byť ?

Rozmýšľať o existencii svojich blokov a hľadať spôsoby ich odstránenia je súčasťou procesu seba rozvoja, preto je dôležité klásť si otázky, hľadať odpovede a nespochybňovať svoje skúsenosti.  Nič nepríde samo, „chcem“ nestačí… Nestačí definovať „ČO“, je treba definovať  aj „AKO“, pretože bez konkrétneho cieľa ani nevieme zhodnotiť, či ideme správne. Ak máme cieľ, vieme si vybrať cestu – vlastnú jednoduchú stratégiu ako byť šťastní ako konzultanti doTERRA.

Správna príprava/Vzdelávanie/Školenia

Dôležité je poznať účinky a význam esenciálnych olejov pre kvalitu ľudského života a nie je nutné vedieť o nich všetko. Treba však uplatniť vlastné skúsenosti s používaním olejov ako súčasť životného štýlu a neustále sa vzdelávať dostupným a vyhovujúcim spôsobom.

Vzdelanie je „nekonečný príbeh“, zdieľanie skúseností buduje komunitu. Získať vedomosti vyhovujúcou formou vzdelávania, podporiť ju vlastnými skúsenosťami, premyslieť si svoje ciele a očakávania v doTERRA, definovať svoje hlboké PREČO a absolvovať potrebné produktové, či podnikateľské školenia, vytvára predpoklad úspešného začiatku podnikania.

Pochopenie systému práce

Systém práce v doTERRA je veľmi jednoduchý. Pozostáva zo 4 častí:

Prirodzené kontaktovanie a efektívne vzorkovanie

Ak máme úprimný záujem o ľudí a ich situáciu a cítime radosť a naplnenie z možnosti zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti s esenciálnymi olejmi, potom nám nerobí problém prirodzene počúvať ľudí, ktorých stretávame a klásť im otázky. Viac sa pýtať než rozprávať. Okolo seba máme denne desiatky až stovky ľudí. Cieľom našej komunikácie s nimi nie je registrácia, ale skutočná pomoc človeku, o ktorého sa zaujímam – budovanie vzťahu.

Správne mentálne nastavenie tejto najprirodzenejšej ľudskej činnosti – kontaktovania, je prvotným základom úspechu.

Ak vystupujem tak, aby sa ľudia chceli so mnou opäť stretnúť, rozprávať, či riešiť svoje problémy, musím ovládať svoje vlastné nálady a energiu. Najmä si zachovať prirodzenosť, cvičiť sa v zručnosti rozhovoru a v začiatkoch podnikania sa sústrediť na ľudí, s ktorými by som rada podnikala a s ktorými by som vedela vytvoriť tím. Ľudí zdieľajúcich moje hodnoty a priority.  Z týchto sa najpravdepodobnejšie stanú naši obchodní partneri.

Ak sa na základe Vašich otázok dozviete informácie, ktoré je možné riešiť použitím esenciálnych olejov, otvorte túto tému. Vysvetlite, čo sú esenciálne oleje ako pôsobia na telo, že sú bezpečné a účinné, 100% prírodné a cenovo dostupné. Aby ste nezahlcovali informáciami, použite návod uvedený TU.

A taktiež vysvetlite ako sa používajú a venujte vzorku. Jej účinnosť si overte o niekoľko dní telefonátom a pokiaľ máte pozitívnu spätnú väzbu, pozvite kvôli rozšíreniu obzorov o možnostiach na stretnutie ako je Voňavý život pre začiatočníkov. Efektívne venovanie vzorky a správne pozývanie je popísané TU.

Následne ponúknite možnosť zaslať detailnejšie informácie o výnimočnosti doTERRA mailom. Tieto informácie nájdete TU alebo ich žiadajte od Vášho uplina (každý SILVER a vyššia pozícia v TerraMia ich má) a požiadajte o vysvetlenie ako ich použiť.

 Pozývanie a realizácia úspešných „olejových tried“ TerraMia

Pozvanie na offline/online Voňavý život pre začiatočníkov je jednoduchšie, ak pozývate na stretnutia, ktoré sú pravidelné a organizujú ich Vaši uplini do doby, než ich vediete vy sami. Pozvanie na konkrétny termín a miesto sú úspešnejšie, než dohadovanie termínu a miesta s viacerými ľuďmi v priebehu niekoľkých dní.

Optimálna účasť na týchto stretnutiach je  5 – 7 osôb, aby ste mali možnosť sa im venovať osobne. Obsah i forma sú v TerraMia stále rovnaké a trvajú cca. 1 hodinu. Cieľom nie je komplexne vzdelať o olejoch, cieľom je ponuka otvorenia účtu.

Voňavý život pre začiatočníkov si môžete pozrieť TU.

Ak vediete toto stretnutie správne, ľudia pochopia, čo je pre nich najvýhodnejšie a podľa toho sa rozhodnú. V doTERRA nerobíme rozhodnutia za iných, každý sa rozhodne sám a dobrovoľne, úlohou konzultantov je len ponúkať možnosti.

Poradenstvo a starostlivosť pri získavaní produktov

Výsledkom úspešného Voňavého života pre začiatočníkov je rozhodnutie účastníka otvoriť si vlastný VO účet a získať tak produkty s 25% zľavou. Na základe zistenia očakávaní a potrieb potenciálneho nového člena by mu mal konzultant doporučiť vhodný registračný balík, previesť ho procesom registrácie, pomôcť mu nastaviť registračnú objednávku, vysvetliť spôsob platby i základy ovládania virtuálnej kancelárie. Následne ponúknuť osobnú Wellness konzultáciu a realizovať ju v čase keď nový člen obdrží svoju registračnú objednávku.

Po 2 dňoch doporučujeme poslať novoregistrovanému členovi link na TOTO video, aby si vedel samostatne objednávať. Realizáciou Wellness konzultácie máte možnosť ponúknuť personalizované riešenia, nastaviť mu objednávky potrebných produktov na 3 mesiace a vysvetliť dôležitosť Balíčka celoživotnej vitality (LLV). Zároveň pre prelacnenie objednávok máte možnosť vysvetliť Program Vernostných odmien (LRP), ktorý je najvýhodnejšou formou nakupovania v doTERRA.

Rozprávajte sa s členom otvorene o tom, ako sám chce v doTERRA pôsobiť, či ako užívateľ, zdieľatel alebo budovať svoju vlastnú organizáciu ako vy. Na záver Wellness konzultácie si dohodnite formu ďalšej komunikácie, ktorá Vám obom vyhovuje. Ponúknite možnosti vzdelávania, ktoré nájdete TU.

Zaraďte člena do skupiny FB Terramia a nasmerujte ho na www.terramia.sk/podpora-clenov-terramia, nech hľadá informácie tam.

Podpora a budovanie stabilnej organizácie

Perspektíva spoločnosti a prístup k zdrojom je v doTERRA výnimočná. Každý má možnosť nájsť si informácie, ktoré potrebuje a venovať čas rozvoju potrebných zručností. Nezávislosť nových členov, ktorí majú záujem o podnikanie tkvie v 4 jednoduchých krokoch:

1.     POVEDZ – vysvetli čo by mali robiť

2.     UKÁŽ – v praxi na príklade predveď čo by mal robiť

3.     VYSKÚŠAJ – pýtaj sa či vie, čo by mal robiť

4.     UROB – nechaj ho, nech to urobí sám

Vážme si svoj čas a využívajme nástroje pripravené slúžiť novým členom. Nepodporujme pohodlnosť, veďme príkladom a učme ďalších, čo sami vieme. Duplikácia je cesta k úspechu a ľudia nenasledujú to čo sa im hovorí, ale to čo vidia.