Najvyššou úrovňou kvality života je sloboda. Nepríde však sama, je potrebné pre to niečo urobiť. Nesmieme prestať o nej snívať a predstavovať si svoj život tak ako ho naozaj chceme žiť. Akákoľvek zmena je uskutočniteľná, keď sa pre ňu človek rozhodne.

PREČO by sme ale mali chcieť zmenu ? Pretože je to efektívnejšie ako večné sťažovanie a nadávanie na osud, či nepriazeň okolia. Ak si uvedomíme, čo nám v živote vadí, máme vždy možnosť to odstrániť.

Ak si zamieňame život so zamestnaním, ochudobňujeme sa. Ak sa práci vyhýbame, neužívame naplno dar kreativity, ktorý nám bol daný. Ak nezarábame na takej úrovni, na akú si trúfame, môžeme vždy vyskúšať niečo iné. Ak trávime čas s ľuďmi, ktorí nie sú pozitívni a berú nám energiu, máme predsa na výber. Ciest k slobode, či už časovej, vzťahovej alebo finančnej, je mnoho.

Každý z nás má svoje hlboké PREČO. Prečo robí to čo robí, prečo sa chová tak ako sa chová, prečo hovorí, to čo hovorí. Každý má svoje sny a vízie ako by chcel prežiť život a čo by chcel dokázať. Ak sme na to v dospelosti pozabudli, spomeňme si aké to bolo keď sme boli deti. Chceli sme blízkeho človeka, na ktorého aj tak nemáme čas? Chceli sme rodinu, deti, ktoré nebudeme môcť kvôli práci vidieť vyrastať? Chceli sme byť otroci systému, ktorý nás núti do kompromisov a neumožní nám prejaviť vlastnú osobnosť? Chceli sme väčšinu dňa tráviť s ľuďmi, s ktorými nás spája len práca? Naozaj sme toto chceli???

To, po čom väčšina ľudí túži najviac, je venovať maximum času svojej rodine a priateľom, zdieľať s nimi svoje hodnoty a vášne v zdraví a psychickej pohode. Byť zodpovední za rozhodnutia, ktoré urobíme, byť finančne zabezpečení tak, aby sme sa vyhli strachu o budúcnosť a byť schopní zvládať stres vo svojich životoch tak, aby sme sa necítili neustále v ohrození.

Dá sa to, lebo SLOBODA je vecou voľby. Nedosiahneme ju však ako zamestnanci. Nikdy. Šancu máme len, keď budeme úspešní v podnikaní. Z neho má však väčšina ľudí obavy. Majú strach, či ich schopnosti sú dostatočné pre úspech, či si vybrali „vhodnú“ oblasť, či sú pripravení investovať čas a peniaze, či sa im nezníži životná úroveň, než podnikanie začne zarábať, či…či….či… Ten, kto neprekoná svoje strachy, prežije svoj život pod svoje možnosti. Voľbu má totiž každý a aj podnikať sa dá naučiť.

Veľmi efektívnou formou podnikania je bezosporu sieťový marketing (MLM). Ak sa oňho začnete zaujímať a uvedomíte si výhody, ktoré ponúka v porovnaní s klasickým modelom podnikania, uvedomíte si zároveň, že riziká neúspechu sú omnoho menšie ak sa naučíte AKO ÚSPEŠNE PODNIKAŤ.

Ale ako začať úspešne podnikať v MLM? Tejto téme sa venujeme v ďalšom článku TU.