Vo vetve TerraMia tvoríme spoločne budúcnosť, preto máme spoločne zodpovednosť aj za súčasnosť. Každý jeden z nás reprezentuje nielen sám seba, ale aj doTERRA. Tak ako my etablujeme doTERRA na trhu, tak bude vnímaná verejnosťou a naším okolím. Preto je veľmi dôležité uvedomovať si víziu doTERRA a vpustiť si ju do života.

Základnou ideou doTERRA je žiť, zdieľať a podnikať v súlade s prírodou a prirodzeným spôsobom prostredníctvom kľúčových hodnôt ako sú: kvalita produktov, budovanie fair vzťahov, či stabilná firemná kultúra. Zmyslom je jednoducho urobiť svet krajším miestom a doTERRA podporuje množstvo projektov, ktoré tento zmysel napĺňajú. Spájaním čistoty a potenciálu esenciálnych olejov doTERRA sprevádza ľudí pri zmene svojich životov, životov svojich rodín i komunít, v ktorých žijú.

Akú doTERRA chceme vidieť na Slovensku o 10 rokov ? Úspešnú, modernú organizáciu meniacu ľudské životy s konzistentnou firemnou kultúrou zameranou na pomoc a dobrovoľnú spoluprácu, prostredníctvom spokojných a motivovaných konzultantov, dosahujúcich svoje ciele.

Firemnú kultúru však vytvára chovanie ľudí, ktorí spoločnosť tvoria. Každý z nás je denne konfrontovaný s realitou, vlastnou sebadisciplínou a konkrétnymi situáciami vo svojom okolí, v ktorých musí zaujať svoje osobné stanovisko.  Základné prvky, ktoré tvoria firemnú kultúru TerraMia a ktoré vychádzajú z firemnej kultúry doTERRA sú:

1. Sme JEDEN TÍM 

Kto má záujem sa dozvedieť o možnostiach v TerraMia, je vždy vítaný.

2. Zdieľame vzdelávaním 

Obchodný model uplatňovaný v TerraMia tkvie vo vzdelávaní a zdieľaní osobných skúseností, nie v predaji.

3. Vzťahy sú dôležité 

Neustále podporujeme budovanie vzťahov, aby sa z konzultantov TerraMia nestávali konkurenti, ale obchodní partneri, či priatelia.

4. Sme moderní a úspešní

Materiály, prezentácie a spôsob vzdelávania TerraMia majú jedinečný štýl a moderný charakter. Kdekoľvek prezentujeme doTERRA, dodržiavame jednotné prvky zodpovedajúce kvalite tejto značky.

5. Podporujeme plán “Bohatni pomaly”

Nikomu nesľubujeme rýchlu akumuláciu finančných prostriedkov. Preferujeme solídne budovanie základov organizácií a prostredníctvom nich stabilný a rastúci príjem priamo zodpovedajúci času a úrovni úsilia konzultantov.

Imponuje ti takáto firemná kultúra a chceš sa stať jej súčasťou ? Otvor si svoj veľkoobchodný účet TU, alebo sa skontaktuj s lídrom tímu TerraMia, ktorý ti je svojou víziou budúcnosti najbližsí TU.